Vietsub cưỡng hiếp em điều tra viên Tsukasa Aoi

    Zoom +

Các quan chức chính phủ đã bị bắt cóc bởi một tổ chức buôn người. Tsukasa, một điều tra viên bí mật thâm nhập vào một tổ chức để giải cứu một người quan trọng. Đối với một nhiệm vụ, một đặc vụ hàng đầu nhanh chóng xóa các mối đe dọa đứng trước mặt bạn. Các thành viên xấu xa của tổ chức đã lần lượt bị đánh bại, và họ đã đến nơi mà các chức sắc bị bắt, và họ bị bao vây và bắt giữ bởi quân đội tinh nhuệ của kẻ thù.