Sex sub cùng nhau hiếp dâm cô gia sư tội nghiệp

    Zoom +

Misaki, một gia sư đã dạy cho anh em gia đình Ishiguro, Daiki và Kenta. Một ngày nọ, Misaki biết rằng Kenta đang bị cha mình lạm dụng. Misaki, người có ý thức mạnh mẽ về công lý và tình mẫu tử, không biết rằng mình đang ở trong bức tường của gia đình Ishiguro và cố gắng phản kháng cha mình.