Gái teen dâm và anh chàng thợ sơn may mắn

    Zoom +

Naomi Swann chuẩn bị rời trường đại học sớm theo lệnh của cha trước khi gặp người siêng năng. Trường bắt đầu trong một tuần trong khi Naomi vẫn còn trinh và cô ấy sẽ thích cơ hội nhận được một vài bài học trước khi học kỳ bắt đầu để cô ấy có thể chuẩn bị đầy đủ.